Een nieuwe beleving die rust en nieuw leven samenbrengt

Publiekspeiling invullen
Levensbossen planten

Wat zijn Levensbossen

Een levensbos is een nieuwe beleving die rust en nieuw leven samenbrengt. Het is een nieuw bos waar de natuur in alle sereniteit haar vrije, groene gang gaat. Je kan er in alle rust stilstaan bij de levenscyclus van de mens en hoe deze deel uitmaakt van de natuur. Verstrooien en begraven van assen wordt er expliciet toegelaten. Een levensbos wordt zo een schat aan levenservaring.

Een levensbos geeft rust en maakt de dood gewoon. Doodgewoon.

KiemKracht en Levensbossen

KiemKracht is een sociaal groenbedrijf. We realiseren natuur en biodiversiteit op plaatsen waar je het niet verwacht. In opdracht van gemeentebesturen beheren we ook begraafplaatsen. Het weinige groen dat overleeft op een grijze kille begraafplaats moeten we daar verwijderen. En daar worden we niet vrolijk van.

Daarom willen we burgers en gemeentebesturen stimuleren om hun begraafplaatsen te vergroenen en bij aanleg van nieuwe begraafplaatsen resoluut te kiezen voor levensbossen.


Wat vind jij van Levensbossen?

Laat van je horen zodat wij jouw mening kunnen meenemen
tijdens het vormgeven van toekomstige levensbossen.

Publiekspeiling invullen